ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ฉบับที่ 4-2566 (อ่าน 13) 24 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ฉบับที่ 3-2566 (อ่าน 14) 20 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ฉบับที่ 2-2566 (อ่าน 29) 10 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 1/2566 (อ่าน 24) 06 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 21/2565 (อ่าน 37) 21 ธ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 20/2565 (อ่าน 13) 21 ธ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 19/2565 (อ่าน 55) 29 พ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 15/2565 (อ่าน 165) 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 14/2565 (อ่าน 123) 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 13/2565 (อ่าน 129) 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 12/2565 (อ่าน 137) 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 11/2565 (อ่าน 114) 12 ก.ย. 65
สถานศึกษาปลอดภัย กับ MOE safety centter (อ่าน 193) 15 ส.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 10/2565 (อ่าน 217) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 9/2565 (อ่าน 155) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 7/2565 (อ่าน 156) 30 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 5/2565 (อ่าน 197) 28 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 4/2565 (อ่าน 166) 28 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 2/2565 (อ่าน 161) 28 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 1/2565 (อ่าน 184) 28 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 3/2565 (อ่าน 168) 28 มิ.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2565 (อ่าน 463) 15 ก.พ. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 451) 15 ก.พ. 65
แนะนำครูใหม่ นายวาทิต อินทร (อ่าน 546) 10 ต.ค. 64
ครูดำเนินเผ่า คนชม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 596) 24 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 ฉบับที่ 1 (อ่าน 767) 03 เม.ย. 64
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนเสมอภาค (อ่าน 787) 29 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 2 (อ่าน 991) 02 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 1 (อ่าน 1325) 02 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 2 (อ่าน 853) 02 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 1 (อ่าน 1738) 16 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2 (อ่าน 1121) 12 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 (อ่าน 1692) 23 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 1 (อ่าน 1378) 23 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 1 (อ่าน 912) 22 ก.ค. 63
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผอ.เทพประทาน ศิโล คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ร (อ่าน 942) 14 ม.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 982) 28 ก.ค. 62
อบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 1034) 28 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาเกษียณอายุราชการท่านผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ (อ่าน 852) 25 ก.ค. 62
สพป.นว.3 จัดอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ให้ครูผู้ช่วยในสังกัด (อ่าน 1125) 22 ก.ค. 62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐ (อ่าน 758) 22 ก.ค. 62
นำเสนอแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) โรงเรียนสุจริต (อ่าน 2287) 15 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนท่าลาด เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 871) 13 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนหนองแวงสามัคคี เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 709) 11 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยาลัยการอาชีพสตึก เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 737) 10 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้า (อ่าน 789) 10 ก.ค. 62
เข้าร่วมปณิธานในโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขานางต่วม (อ่าน 975) 06 ก.ค. 62
บรรยายการน้อมนำศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน 724) 06 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านประสุข เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 774) 06 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนช่องแมวพิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 700) 06 ก.ค. 62