คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวรรณภัสสร ชัชวาลพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 084-6096009

นางจิรนันท์ วัฒนพฤกษชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0931707595
อีเมล์ : jiranan111@hotmail.com