กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายดำเนิน เผ่าคนชม
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ
ครู คศ.3

นายปรมัตถ์ ไทรเทพยิ้ม
ครู คศ.1