ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
91/4 หมู่ที่ 10   ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
เบอร์โทรศัพท์ 0897087345 เบอร์โทรสาร -
Email : 60030034@nsw3.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน