คณะผู้บริหาร

นายพนม จันทร์ดิษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ