คณะผู้บริหาร

นายพนม จันทร์ดิษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา