กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิเชษฐ์ พลภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0883777934

นายวาทิต อินทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1