ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางอำพร ทุมดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:48  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจนจิรา อ่วมทอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:48  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา ดำชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:46  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล นวัตกรรมสร้างคนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณภัสสร ชัชวาลพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:46  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณภัสสร ชัชวาลพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:45  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางกัลยา วนิชไพบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:43  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมใจ สุขแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:42  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2565 เขตตรวจราชการที่ 18
ชื่ออาจารย์ : นายเทพประทาน ศิโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:39  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายเทพประทาน ศิโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,11:22  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล Best Bractice ระดับดีเด่น โครงการ Nited 2021 Sawan3 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายเทพประทาน ศิโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,11:17  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..