ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2564 ฉบับที่ 1 (อ่าน 123) 03 เม.ย. 64
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนเสมอภาค (อ่าน 177) 29 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 2 (อ่าน 350) 02 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 1 (อ่าน 633) 02 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 2 (อ่าน 334) 02 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 1 (อ่าน 1240) 16 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2 (อ่าน 691) 12 ส.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 (อ่าน 1088) 23 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 1 (อ่าน 842) 23 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 1 (อ่าน 459) 22 ก.ค. 63
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผอ.เทพประทาน ศิโล คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ร (อ่าน 527) 14 ม.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 593) 28 ก.ค. 62
อบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 589) 28 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาเกษียณอายุราชการท่านผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ (อ่าน 474) 25 ก.ค. 62
สพป.นว.3 จัดอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ให้ครูผู้ช่วยในสังกัด (อ่าน 743) 22 ก.ค. 62
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐ (อ่าน 406) 22 ก.ค. 62
นำเสนอแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) โรงเรียนสุจริต (อ่าน 1899) 15 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนท่าลาด เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 464) 13 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนหนองแวงสามัคคี เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 374) 11 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยาลัยการอาชีพสตึก เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 367) 10 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้า (อ่าน 356) 10 ก.ค. 62
เข้าร่วมปณิธานในโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขานางต่วม (อ่าน 544) 06 ก.ค. 62
บรรยายการน้อมนำศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อ่าน 373) 06 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านประสุข เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 421) 06 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนช่องแมวพิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 374) 06 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 467) 04 ก.ค. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนหนองตูมวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 418) 23 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการ (อ่าน 382) 23 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 469) 20 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนท่าชัยวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 409) 19 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเมืองด้งวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 350) 18 มิ.ย. 62
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินโรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 644) 11 ก.ย. 61
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สังกัด สพม.39 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 677) 11 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนบ้านหินโง่น เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 608) 09 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องจักรกล เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 578) 09 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 653) 06 ก.ย. 61
ร่วมเปิดงานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการมีงานทำ อำเภอหนองบัว (อ่าน 447) 27 ส.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำพัฒนาศักยภาพในการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่กิจกรรมการเรียนการส (อ่าน 410) 27 ส.ค. 61
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอน โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 440) 19 ส.ค. 61
งานท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอหนองบัว (อ่าน 494) 19 ส.ค. 61