ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำ น้อมนำหลักปศพพ.สู่การสอน

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำ โรงเรียนในสังกัด ท.1 ถึง ท.8 จำนวน 8 โรงเรียน ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สู่กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลปากน้ำโพใต้ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:51   อ่าน 327 ครั้ง