ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จัดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน

วันนี้ 5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนำไปใช้จัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:29   อ่าน 323 ครั้ง