ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ.

วันนี้ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เครือข่ายเข้าเยี่ยมชม

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:24   อ่าน 259 ครั้ง