ข่าวประชาสัมพันธ์
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิตปริญญาเอก ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา มจร.นครสวรรค์ ในการสัมมนาวิชาการ การบริหารการศึกษา "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:06   อ่าน 312 ครั้ง