ข่าวประชาสัมพันธ์
21 พฤศจิกายน 2560 บ่มเพาะนักเรียนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บ่มเพาะนักเรียนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 น้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:01   อ่าน 268 ครั้ง