ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห

วันนี้ 31 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้ครูผู้ช่วย จำนวน 160 คน

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,11:05   อ่าน 227 ครั้ง