ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนใน
 วันนี้ 30 ตุลาคม 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 160 คน

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,11:01   อ่าน 186 ครั้ง