ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

การอบรมเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,10:58   อ่าน 209 ครั้ง