ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ตุลาคม 2560 ดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน"

วันนี้ 9 ตุลาคม 2560 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โรงเรียนหนองโพพิทยา โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" ให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ณ ห้องประชุมเทวาบัณฑิต โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,10:31   อ่าน 196 ครั้ง