ข่าวประชาสัมพันธ์
27 กันยายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้ 27 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน เผยแพร่สู่โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 254 ครั้ง