ข่าวประชาสัมพันธ์
19 กันยายน 2560 เข้ารับการอบรมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560 เข้ารับการอบรมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา งบประมาณ 15,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุ ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:50   อ่าน 199 ครั้ง