ข่าวประชาสัมพันธ์
19 กันยายน 2560 อกศจ.นครสวรรค์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ออกนิเทศติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิ

วันนี้ 19 กันยายน 2560 อกศจ.นครสวรรค์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ออกนิเทศติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทุกโครงการ พบว่า โรงเรียนลาซาลโชติรวี สามารถนำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนทุกโครงการ จุดเด่น คือการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นนโยบายหลักที่โรงเรียนนำการขับเคลื่อนทุกโครงการจนเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

 

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,13:32   อ่าน 205 ครั้ง