ข่าวประชาสัมพันธ์
15 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืน

วันนี้ 15 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

 

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,22:36   อ่าน 191 ครั้ง