ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

วันนี้ 13 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,22:27   อ่าน 199 ครั้ง