ข่าวประชาสัมพันธ์
13 - 14 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตตามหลักปศพพ.

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,11:19   อ่าน 207 ครั้ง