ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิถุนายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปศพพ.
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่สถานศึกษา ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารและครูแกนนำ จำนวน 120 คน ด้วยการฝึกนำหลักคิดสู่การปฏิบัติกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,10:50   อ่าน 190 ครั้ง