ข่าวประชาสัมพันธ์
23 มิถุนายน 2560 สพป.นว.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปศพพ.

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารและครูแกนนำ จำนวน 290  คน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ 

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,10:43   อ่าน 224 ครั้ง