ข่าวประชาสัมพันธ์
22 มิ.ย. 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรร

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สังกัด สช. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,22:11   อ่าน 315 ครั้ง