ข่าวประชาสัมพันธ์
20 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 290 ครั้ง