ข่าวประชาสัมพันธ์
19 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,14:13   อ่าน 342 ครั้ง