ข่าวประชาสัมพันธ์
29 พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาดูงานจาก สมศ. มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์พระราชา (หลักการทรงงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) โดยการนำ ของ ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก, ดร.รุ่งเรือง  สุทภิรมย์  มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์พระราชา (หลักการทรงงาน ) เพื่อเตรียมจัดทำเป็นสารคดี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถานศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร "อยู่อย่างพอเพียง"

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,13:22   อ่าน 201 ครั้ง