ข่าวประชาสัมพันธ์
28 พฤษภาคม 2560 ฝึกการถอดบทเรียนการใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารโรงเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ฝึกการถอดบทเรียนการใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารโรงเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้บริหาร ครูวิชาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 38 โรงเรียน โดยมีท่าน ดร.อำนาจ  บุญทรง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมกิจกรรมจนเสร็จกิจกรรม

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2560,13:19   อ่าน 230 ครั้ง