ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 2

18 สิงหาคม 2563 (1) คณะตำรวจจิตอาสาเข้าพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ (2) ผู้ปกครองนักเรียนนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (3) ยุวเกษตรกรช่วยกรรมการสถานศึกษาดำนา, 21 สิงหาคม 2563 (4) กิจกรรมอบรม อพ.สธ. (5) คระครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน, 28 สิงหาคม 2563 (6) กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดหนองบัว 1, 31 สิงหาคม 2563 (7) ส่งมอบงาน กอ.รมน.นครสวรรค์

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,21:58   อ่าน 52 ครั้ง