ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 2

1.โรงเรียนบ้านหนองไผ่จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563/ 2.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เปิดตลาดนัดถนนคนเดินกลุ่มยุวเกษตรกร ในวันอังการแรกของเดือน โดยให้นักเรียนนำผลิตผลทางการเกษตรจากโรงเรียนเรียนและที่บ้านมาจำหน่าย เพื่อฝึกทักษะชีวิตให้นักเรียน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของกลุ่มยุวเกษตรกร/ 3.เข้าร่วมคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่นประจำปี 2563
 

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 455 ครั้ง