ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.นว.3 จัดอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ให้ครูผู้ช่วยในสังกัด
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จัดอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ให้ครูผู้ช่วยในสังกัด นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงแก่ผู้เรียนในโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,10:10   อ่าน 136 ครั้ง