ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูแนะแนวต้นแบบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก, จ.สุโขทัย, จ.พิษณุโลก, จ.อุตรดิตถ์  และ จ.เพชรบูรณ์ ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,09:42   อ่าน 50 ครั้ง