ภาพกิจกรรม
การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุุก(Active Learning) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุุก(Active Learning) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 23 ม.ค.66
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,09:12   อ่าน 11 ครั้ง