ภาพกิจกรรม
ประกวด 1.กลุ่มยุวเกษตรกร 2.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 3.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด
ประกวด 1.กลุ่มยุวเกษตรกร 2.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 3.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2566,08:39   อ่าน 21 ครั้ง