ภาพกิจกรรม
สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอหนองบัว ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอหนองบัว ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ณ หอประชุมปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง สำนักงานกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:21   อ่าน 206 ครั้ง