ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27 เม.ย. 2565 โรงเรียนบ้านหนองไผ่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ปัญหาการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา โควิด-19
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:14   อ่าน 215 ครั้ง