ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,14:09   อ่าน 190 ครั้ง