ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนระดับประถม และมัธยม โดย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร มาให้ความรู้เทคนิคการเป็นนักธุรกิจน้อย

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2561,08:33   อ่าน 542 ครั้ง