ภาพกิจกรรม
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
วันนี้ 8 ธันวาคม 2560 ศึกษานิเทศก์ นำผู้บริหารคณะครูกรรมการสถานศึกษา นักเรียนแกนนำ โรงเรียนบ้านซับเปิบ โรงเรียนบ้านวังศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านพญาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาภายในศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:37   อ่าน 376 ครั้ง