ภาพกิจกรรม
30 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ปศพพ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2560 ผอ.สุมน  มอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ พร้อมคณะครูแกนนำขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง SEP กับ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่  ให้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เครือข่ายของศูนย์ภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  พร้อมแลกเปลี่ยนผลผลิตของศูนย์ทั้งสอง บรรยากาศชื่นมื่น
 
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:17   อ่าน 497 ครั้ง