ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารคณะครูนักเรียนศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทัศนศึกษา พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และชมความละเอียดปราณีตของการก่อสร้างพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,22:04   อ่าน 322 ครั้ง