ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขับเคลื่อนหลักปศพพ.
16 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,17:28   อ่าน 837 ครั้ง