0050-หอมแบ่ง
0050-หอมแบ่ง
หอมแบ่ง Multiply Onion
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aliurmcepa var aggregatum
 
มีเรียกหลายชื่อ เช่น ต้นหอม เป็นต้น
 
ลักษณะโดยทั่วไป
หอมแบ่งเป็นผักที่บริโภคส่วนของลำต้นและใบ มีลักษณะเกิดเป็นหัวและแตกกอ คล้ายหอมแดง แต่ส่วนของหัวค่อนข้างเล็กและลีบมีสีขาว หอมแบ่งมีถิ่นกำเนิดที่เอเชีย สามารถขึ้นในดินแทบทุกประเภท แต่ชอบดินร่วน ชอบอากาศชุ่มชื้น ได้แสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ชอบอากาศเย็น หอมแบ่งเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 40-50 วัน ควรเลือกเก็บหอมที่โตเต็มที่แตกกอใหม่ มีสีเขียวสด หอมแบ่งที่ปลูกนิยมปลูกกันเป็นพันธุ์ที่สั่งมาจากประเทศไต้หวัน ซึ่งให้ผลผลิตสูงแตกกอดี การเก็บพันธุ์ใช้เองเกษตรกรไม่นิยม เพราะว่าจะให้ผลผลิตต่ำกว่าเดิม