พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย
ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนสำคัญ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับวิถีชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งวิถีชาวนาไทยในการทำนาแบบปัจจุบันอาศัย เคมี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแทบทั้งสิ้น ทำให้ข้าวของเครื่องใช้ในการทำนาแบบสมัยก่อน ถูกทิ้งขว้างให้ผุพังไปตามกาลเวลา ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่เห็นว่าน่าเสียดายในคุณค่าของวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นเห็นควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่เก็บไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาไทยขึ้น

ภายในพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกอบไปด้วย
 1. เกวียนไทย
 2. คันไถ
 3. สีฝัด
 4. ครกตำข้าว
 5. คันหลาว
 6. เถียงนา
 7. เคียว
 8. จอบ
 9. เสียม
 10. เลื่อยอก
 11. แห
 12. กระบุงโกย
 13. ลอบ
 14. ไซ
 15. สุ่มไก่
 16. หน้าไม้โบราณ
 17. โม่หินโบราณ
 18. ปืนแก๊ปโบราณ