รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
91/4 หมู่ที่ 10   ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
เบอร์โทรศัพท์ 0810436370
Email : 60030034@nsw3.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :